Pastor Olav Kr. Strømmes minnekirke

Pastor Olav Kr. Strømmes minnekirke er ei norsk kyrkje ved Solgården ved La Vila JoiosaCosta Blanca i Spania.

Pastor Olav Kr. Strømmes minnekirke
kyrkje
Minekirka2.JPG
Innvigd 4. mai 1979
Altartavle av Else Marie Jakobsen
Minnekirken er kyrkje for norske turistar og fastbuande i Alicante-området

Kyrkja vart teken i bruk i 1975. I 1979 vart kyrkja vigsla av biskop Thor With, og Sjømannsmisjonen tok over ansvaret for prestetenesta ved kyrkja. Kyrkja er den mest besøkte av dei norske sjømannskyrkjene.

Kjelder:Endra