Perch er ei gammal britisk og amerikansk måleining for lengd, areal og volum. Som lengdeining er perch same som pole og rod og er lik 5,5 yard og er 5,092 meter. Som arealening er han lik 30,25 yards² eller 25,3 m². Som volumeining, særskild nytta for steinblokker, er eininga lik 24,75 ft³ (16 ½ ft × 1 ½ ft × 1 ft).

Kjelder Endra

  • Perch. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Henta 16. november 2013 frå http://snl.no/perch.