Periodane i periodesystemet

vassrett rad i periodesystemet
Denne artikkelen handlar om periodar i kjemi. For ei anna tyding av "periode", sjå Periode.

Ein periode er dei vassrette radene i periodesystemet. Bortover i ein periode aukar antalet protoner, nøytroner og elektroner med ein for kvart nytt grunnstoff. Periodenummeret fortèl kor mange skal atomet har. Alle stoffa i ein periode har likt antal atomskall. Det finst sju periodar i periodesystemet.

Kjelder endre