Petrogenese

Petrogenese er ein del av petrologien som omfattar opphavet og danninga til bergartane. Særskild gjeld dette magmatiske bergartar og dei prosessane som endrar samansettinga til magmaen.

KjelderEndra