Opna hovudmenyen

LivEndra

Latreille vart fødd i fattige tilhøve og vart tidleg foreldrelaus. I 1778 tok han til å studera teologi i Paris, og i 1786 vart han prestevigd. Han reiste så attende til heimstaden Brive-la-Gaillarde for å praktisera der, og brukte all fritida si på å studera insekt. I 1788 flytta han derimot til Paris og vart aktiv i vitskapsmiljøet der, og med Mémoire sur les mutilles découvertes en France, ein tekst om kvefsefamilien Mutillidae, fekk han innpass i det franske Selskapet for Naturhistorie.

I revolusjonsåra forlet han byen, og seinare vart han sett fange i Bordeaux. I 1796 publiserte han Précis des caractères génériques des insectes, disposés dans un ordre naturel i Brive.

I 1798 fekk han oppgåva å organisera dei entomologiske samlingane ved Muséum National d'Histoire Naturelle i Paris; i 1814 vart han medlem av det franske vitskapsakademiet, og i 1821 vart han slått til riddar av æreslegionen. Han var òg professor i zoologi ved veterinærskulen på Alfort nær Paris. Då Jean-Baptiste Lamarck døydde i 1830, vart han vald ut til å overta halvparten av professoratet i virvellause dyr; han fekk hovudansvaret for leddyr, medan Henri Marie Ducrotay de Blainville fekk ansvaret for blautdyr, mark, koralldyr osb.

Ei slekt krabbar, Latreillia er oppkalla etter han.

VerkEndra

 • Précis des caracteres generiques des insectes, disposes dans un ordre naturel. - Paris-Brive, Prevot - F. Boudreaux XII, 3 201 [7] (1796).
 • Histoire naturelle générale et particulière des crustacés et insectes (14 vols., 1802-1805), del av C. N. S. Sonninis versjon av Buffon
 • Genera crustaceorum et insectorum, secundum ordinem naturalem ut familias disposita (4 band, 1806 i807 1807 1809)
 • Considérations sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustacés, des arachnides, et des insectes (1810)
 • Les crustacés, les arachnides, les insectes: 1-653 i Georges Cuviers Le règne animal distribue d'apres son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction a l'anatomie Paris, Deterville.
 • Annales du Mus. [Cit. ex: Kirby W., Spence W. 1833. Einleitung in der Entomologie, oder Elemente der Naturgeschichte der Insecten., Bd.4: 481] (1821)
 • Med Pierre François Marie Auguste Dejean Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères d'Europe Paris : Crevot, 1822. digitalisert.
 • Familles naturelles du règne animal, exposés succinctement et dans un ordre analytique (1825)
 • Cours d'entomologie (som berre kom ut i eitt band, 1831)
 • Heile seksjonen Crustacés, Arachnides, Insectes, i Georges Cuviers Règne animal
 • Ei rekkje papir i Annales du Museum, Encyclopedie méthodique, Dictionnaire classique d'histoire naturelle og andre stadar.