Ein pikometer er 10-12 meter. Symbolet for pikometer er pm. Målet blir mykje brukt til å måla avstander på atomnivå.

Heliumatomet har ein radius på 31 pikometer.

Bruk av målet Endra

Avleidd av pikometer Endra

100 pikometer er det same som 1 ångstrøm.