Atomradius er radien av eit atom. Det er avstanden frå atomkjernen til den ytste stabile elektronorbitalen i eit atom i likevekt.

Atomradius som funksjon av atomnummer Figuren viser litium (nummer 3) til krypton (nummer 36)

Atomradius aukar ettersom ein går nedover i gruppene i periodesystemet sidan atoma får fleire elektronskal. Radien minkar frå venstre mot høgre i periodane i periodesystemet etterkvart som kjernen får høgare ladning.

Sjå òg endre