Fenomenet planetskin oppstår når reflektert sollys frå ein planet lysar opp den mørke sida til ein av månane sine. Typisk resulterer dette i at månens mørke side blir bada i eit mjukt, svakt lys. Det best kjente eksemplet på planetskin, er jordskin, som kan bli sett frå jorda når månen er ei tynn sigd. Planetskin har også blitt observert andre plassar i solsystemet, til dømes på Saturns månar.

Geometrien til planetskin med sola, månen og jorda som døme

Bakgrunnsstoff

endre