Polar austavind

Polar austavind er ein vedvarande vind som bles frå polarhøgtrykka ved Nordpolen og Sørpolen mot lågtrykksområda på midlare breidder rundt polarfronten. Kald luft søkk ved polane og skapar høgtrykket i desse områda, og dette tvingar ein sørleg vind (på den nordlege halvkula) bort frå høgtrykket mot ekvator. Straumen vert så avbøygd austover av corioliskrafta. I motsetnad til vestavinden på midlare breidder, eller dei austlege passatvindane rundt ekvator, er den polare austavinden ofte svak og ujamn.