Polylithionitt er eit litiumrikt glimmermineral, nærskyldt med lepidolitt, fargelaust til gulaktig, kjemisk formel KLi2AlSi4O10F2. Det er relativt sjeldan, og i Noreg fist det i syenittpegmatittar ved Langesundsfjorden og på Vesterøya ved Sandefjord.

KjelderEndra