Porfyritt er ei eldre nemning på porfyriske bergartar med fenokrystall av plagioklas, i motsetnad til bergartar med kalifeltspat, kalla alkalifeltspat.

Kjelder endre