Postmodernisme viser til ei rekkje nyorienteringar innan kunst- og andsliv frå midt på 1900-talet og utover. Retninga kan sjåast på som ein reaksjon på modernismen, eller som ein del av denne. Sjølve omgrepet «postmodernisme» er omdiskutert, men har mellom anna vore sett i samanheng med mistru til teoriar og ideologiar, og eit fokus på konvensjonar; ei tilbakevending til tradisjonelle materiale og former, gjerne sjølvrefererande og ironisk.

Folkebiblioteket i Denver held hus i ein postmoderne bygning uforma av Michael Graves.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Postmodernisme
  Denne filosofiartikkelen som har med kunst å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.