a-/ab-/abs- er ein latinsk preposisjon som styrer kasuset ablativ.

Tydingar endre

  • etter, etter at (tid)
  • sidan (tid)
  • av (før subjekt)
  • frå (tid)
  • frå, ut av (rom)
  • på, ved, då (tid)
  • som resultat av, fordi, grunna

Bruk endre