Preses (latin den som sit framme) er ein leiartittel ved vitskaplege akademi, selskap eller andre organisasjonen. I Noreg har tittelen vore brukt om leiaren for bispemøtet i Den norske kyrkja.

Kjelder Endra