Bispemøtet er eit lovfesta organ i Den norske kyrkja. Det er samansett av alle dei tenestegjerande biskopane i Den norske kyrkja.

Biskopane samla til møte i mars 2007. Foto: Kirkens Informasjonstjeneste

Bispemøtet er samla to gongar for året. Møtet vel preses for fire år i gongen. Bispemøtet uttaler seg til saker det får oversendt frå kyrkjedepartementet eller kyrkjemøtet.

Bakgrunnsstoff endre