Preteritum perfektum

Preteritum perfektum (eldre: pluskvamperfektum) er ei tidsform som er vanleg i mange språk, også i norsk. Forma blir brukt der ein ønskjer å uttrykkje at ei handling vart avslutta og gav eit resultat i fortid. Eit eksempel på preteritum perfektum er han hadde gått, eller han var gått (jf. presens perfektum han har/er gått).

BakgrunnsstoffEndra

  • «Om verb» På nynorsk (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa)