Prosedyre i rettsvitskap

(Omdirigert frå Prosedyre (jus))

Prosedyre er eit framandord for framgangsmåte. I rettsleg sammanhang vert ordet særleg nytta om sluttinnlegget frå ein prosessfullmektig, eller parten sjølv dersom vedkommende ikkje har prosessfullmektig, under ei hovudforhandling i retten eller i visse andre rettsmøte.

Prosedyre vert òg om ei argumenterande ytring, i motsetnad til reine spørsmåll (til dømes til partar, vitne og sakkyndige under ei rettssak), eller i motsetnad til konstateringar av faktiske eller rettslege førehald.

KjelderEndra