Räti-alpane

Dei rätiske Alpane er ei fjellkjede i Dei austlege Alpane på grensa mellom Italia og Sveits, og mellom Sveits og Austerrike. Mesteparten av fjella ligg i Graubünden aust i Sveits.

Berninafjella ligg i Dei rätiske Alpane

Den høgaste toppen er Piz Bernina (4 049 m) nær grensa til Italia.

Dei rätiske Alpane omfattar Albulafjella, Berninafjella, Bregagliafjella, Rätikon og Silvretta. Sveits nasjonalpark ligg aust i fjellkjeda.

KjeldeEndra