Ríkisútvarpið

Ríkisútvarpið (RÚV), «Rikskringkastinga», er det statlege kringkastingsselskapetIsland, skipa som radioselskap i 1930. Selskapet si fyrste fjernsynssending gjekk på lufta 30. september 1966. Fjernsyn heiter på islandsk sjónvarpið.

Logo
Hovudkontoret til Ríkisútvarpið i Reykjavik.

Versemda til Ríkisútvarpið vert finansiert ved lisensavgift.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra