Røntgenfysikk er den delen av fysikken som omhandlar danninga til røntgenstråling, absorpsjon, bruksområde og verknader. Det vert òg brukt i tydinga røntgenspektroskopi.

KjelderEndra