Ragn- er ein namnedel som står først i fleire norrøne namnesamansetjingar, både for menn og kvinner. Delen kjem frå namnet Regin og tyder råd/avgjerd eller rådande makter/gudar.

Namn som byrjar på Ragn-Endra

Kvinnenamn Mannsnamn