Ragni

kvinnenamn

Ragni er eit kvinnenamn danna som ei kortform av namn med det norrøne førsteleddet Ragn-, som Ragnhild eller Ragnar. Ragn- kjem frå regin eller rọgn, som tyder 'råd' eller 'avgjering'. I varianten Ragny kan sisteleddet -ny tolkast som 'ny'.

Ragni har namnedag den 21. august.

I 2009 var det 259 norske kvinner som heitte Ragni og 26 som heitte Ragny.

NamneberararEndra

KjelderEndra