Rase er ei nemning brukt om svært ulike medlemmer av ein art. Innan biologisk systematikk vil dette seia ein populasjon som har ulike genetiske, morfologiske og/eller økologiske eigenskapar. Som med andre biologiske inndelingar, med unntak av artar, er inndelinga i rasar eit spørsmål om skjønn frå biologen si side.

Fjordhest er ein norsk hesterase.

Omgrepet rase er òg brukt i samfunnet. Det blir mykje brukt om husdyr der menneska har avla fram grupper med ulik utsjånad og eigenskapar. Ein har òg snakka om menneskerasar, men dette er eit vanskeleg tema ettersom slik rasetenking har ført til grove utslag av rasisme, som folkemord og mishandling.

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre

Kjelder

endre