Redaktørplakaten

Redaktørplakaten er ei fråsegn som Norske Avisers Landsforbund (no Mediebedriftenes Landsforening) og Norsk Redaktørforening vedtok 22. oktober 1953, revidert i 1973 og i 2004.

Fråsegna gjer greie for dei pliktane og rettane som redaktørane har, og skal trygge den redaksjonelle fridomen. Frå 1. januar 2009 er hovudpunktet i plakaten vorte lovfesta i Lov om redaksjonell fridom i media, som fastlegg at utgjevar eller eigar ikkje kan blande seg inn i redaktørens daglege leiing av redaksjonen.

Bakgrunnsstoff

endre