Rektascensjon eller rektasensjon er ein koordinathimmelkula, vinkelavstand parallell på himmelekvator, det vil seie lengdegrader på himmelen. Rektasensjon blir rekna i timar, minutt og sekund. Nullpunket er vårjamdøgnpunktet (der sola kryssar ekvator på veg nordover kvart år) og blir oppgjeve langs ekvator i retning frå vest mot aust (mot urvisaren). Rektascensjon til ei stjerne i tidsmål gjev derfor i stjernetid kor mykje seinare stjerna kulminerer enn vårjamndøgnspunktet. Tilsvarande breiddegrader på himmelen heiter deklinasjon.

Kjelder

endre