Ribitol

kjemisk sambinding

Ribitol (kjemisk formel CH2OH(CHOH)3CH2OH) er ein fleirverdig alkohol som er skyld sukkerarten ribose. Han er med i den biokjemisk viktige sambindinga riboflavin og dimed òg i flavinadenindinukleotid (FAD) og flavinmononukleotid (FMN).

Strukturen til ribitol

KjelderEndra