Roger Gudmundseth

norsk politikar

Roger Gudmundseth (fødd 15. juni 1938) er ein norsk byråkrat og politikar, opphavleg frå Ålesund. Han representerte Nord-Trøndelag fylke og ArbeidarpartietStortinget i tida 1981 til 1999.

Roger Gudmundseth
Fødd 15. juni 1938
Yrke politikar, fagforeiningsleiar

Gudmundseth var fiskar frå 1954 til -57. Dei neste åra tok han handelsskule-eksamen og han utdanna seg til kystskipper. Åra 1960-62 arbeidde han på kontor, medan han i perioden 1963-73 var tilsett i forsikringsselskapet Samvirke, både som distriktssjef og seljar. I 1973 fekk han jobben som forretningsførar i 'Fiskernes gjensidige ulykkestrygdelag', åra 1979-81 var han kontorsjef hos Norges Fiskarlag i Trondheim.

Etter han flytta frå Ålesund til Stjørdal i 1973, engasjerte Gudmundseth seg i lokalpolitikken og var formann i Stjørdal faglige arbeiderlag 1974-77, formannskapsmedlem i Stjørdal 1976-79 og i Nord-Trøndelag fiskeristyre 1977-95, samt formann i Stjørdal Arbeiderparti 1979-82.

Gjennom fire samanhengande valperiodar, 1981-97, var Gudmundseth stortingsrepresentant frå Nord-Trøndelag. Han var medlem 1981-85 i Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 1985-89 i Kommunal- og miljøvernkomiteen og 1989-93 i Sosialkomiteen. Dei siste fire tingsesjonane frå 1993-97 var han leiar i Kommunalkomiteen. I samband med at fleirtalet i eit offentleg utval i 1995 tilrådde kommunesamanslåingar, gjorde Gudmundseth seg til talsmann for ei storstilt kommunal sentralisering med å ville leggje ned dei 19 fylkeskommunane og erstatte dei med fem regionar.

Etter han gjekk ut av Stortinget engasjerte Gudmundseth seg i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), fyrst som medlem av forbundsstyret 1999-2008 og deretter nestleiar.

KjelderEndra