Romskip

(Omdirigert frå Romfartøy)

Eit romskip er eit fartøy eller ein innretning som er laga for å reisa i det ytre verdsrommet. Eit romskip kan vera med eller utan mannskap. Romskip er naudsynte for å utføra mange ulike oppdrag, mellom anna forsking og oppdaging i verdsrommet og på andre planetar, jordobservasjon, krigføring og militære oppdrag og utplassering av satellittar og anna utstyr i rommet.

1960-talet gjennomførte ein dei første vellukka romferdene med menneske om bord. Utviklinga gjekk særs fort i denne perioden på grunn av romkappløpet mellom Sambandsstatane og Sovjetunionen. Førstemann i bane rundt jorda var russaren Jurij Gagarin i 1961, i romskipet Vostok 1. I 1969 vart Neil Armstrong og Buzz Aldrin dei første menneska på månen, med fartøyet Apollo 11. Den første månelandinga er sett på som den største hendinga i romfartshistoria.

Romskip er mykje brukte i science fiction-forteljingar.

Sjå òg

endre