Rydbergkonstanten

Rydbergkonstanten er ein storleik som blir brukt i atomfysikken i Rydbergformelen for å angje bølgjetalet for spektrallinjer som tilhøyrer same spektralserie. Symbolet for konstanten er R eller Rh.

[1]

der er kvilemassen til elektronet, er elementærladning, er permitiviteten i vakuum, er Planckkonstanten, og er lysfarten i vakuum.

Denne konstanten er ofte nytta i atomfysikk med energieininga Rydberg:

[1]

Konstanten er kalla opp etter den svenske fysikaren Janne Rydberg (1854–1919).

KjelderEndra

  1. 1,0 1,1 P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). http://physics.nist.gov/constants. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899. Lenkje til R, Lenkje til hcR