Ryke Yseøyane

Ryke Yseøyane er ei øygruppe aust for EdgeøyaSvalbard. Øygruppa vart oppdaga av den nederlandske kvalfangaren Ryke Yse på 1640-talet. Øya fekk namn etter han.

Då Ryke Yse kom til øyane såg han mange kvalross. Han tok livet av mange hundre av dei. I tillegg til spekket fekk han med seg store mengder kvalrosstann, som var ein stor rikdom på den tida. Dei som stod bak ekspedisjonen selde varene til ein så god pris at ingen tidlegare hadde hatt like god fortjeneste på ein liknande ekspedisjon.

Øyane ligg kring 77°47′ N til 77°49′ N og 25°07′ Ø til 25°09′ Ø.

Koordinatar: 77°48′N 25°08′E