Sámi Čuvgehussearvi

Sámi Čuvgehussearvi (Lapin sivistysseura, bokstavleg Sambandet for samisk danning) var ei foreining til fremje av samiske interesser i Finland. Det vart grunnlagt på Institut för Anatomi ved Helsingfors universitet 11. desember 1932. Grunnleggjarane av foreininga var finske akademikarar: V. Lassila, J. Keränen, Paavo Ravila og P. Mustakallio. Sámi Čuvgehussearvi vart lagt ned 24. april 2007 på årsmøtet i Helsingfors.

Čuvgehussearvi starta i 1934 å publisere tidsskriftet Sápmelaš. Det laga også ein ortografi for nordsamisk, det var Paavo Ravila som stod bak, ortografien vart kjend som Sámi Čuvgehussearvi ortografiija.

Čuvgehussearvi deltok i lag med andre samiske organisasjonar i førebuingane til ein nordisk samekonferanse, som vart halde i Jokkmokk i 1953.

PublikasjonarEndra

Her er ei liste over publikasjonar frå forbundet:

  • Itkonen, Tuomo (1934). Samikiel abis. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 1: Sami Čuvgitusseärvi, 199 pp.
  • Nickul, Karl (1935). Eräs Petsamokysymys : Suonikylän alueesta kolttakulttuurin suojelualue. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 2. WSOY: Helsinki, 32 pp.
  • Itkonen, Tuomo and Karl Nickul (ed.) 1936) . Suenjel : kuvia kolttalappalaisten maasta. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 3. Lapin sivistysseura, Suomen kansallismuseo og Gummerus: Jyväskylä, 96 pp.
  • Ryle, John Charles (1937). Oađáh-uv tun?. (orig. Are you Asleep?) Omsett av Lauri Itkonen. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 4. Helsinki: Säämi Čuovvittasseervi, 11 pp.
  • (1937). Katsaus Lapin sivistysseuran 5-vuotiseen toimintaan 1932-1937. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 5. Sana: Helsinki, 11 pp.
  • Guttorm, Aslak (1940). Koccam spalli : tivtak ja maidnasak. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 6: Sami Čuvgitusseärvi: Helsinki 60 pp.
  • (1941). Nuottasalbmakirji. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 7: Sami Čuvgitusseärvi, 199 pp.
  • Mikkola, Jooseppi Julius (1941). Kolttakylän arkisto. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 8: WSOY: Porvoo, 128 pp.
  • Itkonen, Toivo (1941). Lappalaisten leikit ja ajanvietot. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 9. Sami Čuvgitusseärvi: Helsinki, 60 pp.
  • Itkonen, Toivo (1942). Lappalaisten vanhat henkilönnimet. Sámi Čuvgehussearvi doaimmahusat 10: Sami Čuvgitusseärvi: Helsinki, 36 pp.