Sääʹmođđâz var eit skoltesamisk tidsskrift som kom ut fire gonger i året i perioden 1978-1986. Målet med tidsskriftet var å presentere og fremje den nye skoltesamiske ortografien og den fornya lova om skoltesamiske tilhøve.

Tidsskriftet var i byrjinga tospråkleg (skoltesamisk/finsk), men etter kvart utvikla det seg til eit reint skoltesamisk blad. Bladet vart redigert på dugnad, og måtte gå inn då det ikkje lenger var mogleg å finansiere trykning og porto.

Bakgrunnsstoff

endre