Séder

Wikimedia-fleirtydingsside
For treslaget seder, sjå sedertre.

Ein séder (hebr. סֵֽדֶר [sēder]), fleirtal sedarím, tyder ‘ei rekkje’, ‘ein serie’ eller ‘ein orden’. Dette ordet blir i samband med jødedommen bruka i fleire samanhengar:

  1. Askenasiske jødar kallar det jødiske påskemåltidet «séder».
  2. «Séder tefillót», ordrett omsett ‘rekkje av bøner’ er eit av fleire synonym for ‘jødisk bønebok’ — sjå siddúr.
  3. «Séder» er òg namnet på kvar av dei seks seriane av massekhtót som til saman utgjer Misjná og dei verka som er utleidde av Misjná — sjå Misjná.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.