Søkkemine er eit anti-ubåt-våpen.

Besetninga på US Coast Guard-skipet «Spencer» ser på i det ei søkkemine eksploderer nær U-175 i Nord-Atlanteren, 500 nautiske mil vest-sørvest av Irland, 17. april 1943
Foto: Jack January

Mina skal øydeleggja målet ved hjelp av sjokkbølgjer når mina eksploderer i nærleiken av ubåten. Sprengladninga er vanlegvis plassert i ei tynne. Mina vert innstilt til å eksplodera på ei bestemd djupn før ein slepp ho i vatnet. Søkkeminer vert brukt av både skip, helikopter og fly.

Sjå òg endre