Sønnmørs futedømme

(Omdirigert frå Søndmørs fogderi)

Sønnmørs futedømme eller Sønnmørs fogderi var eit futedømme i Romsdals amt. Det vart truleg oppretta på 1600-talet, og etter ei tid delt i Nørdre og Søndre Søndmørs futedømme. Ein gong mellom 1660 og 1667 vart dei to futedøma slegne saman att. Frå 1675 til 1668 danna det saman med Nordfjord futedømme Sønnmørs og Nordfjord amt. Futedømet vart nedlagt den 1. januar 1916 som det siste i Noreg.