Eit futedømme (eller -døme, bokmål fogderi) er ei historisk nemning for eit distrikt som blei styrt av ein fut (fogd).

I Noreg var amta frå 1660 delt inn i fleire futedømme. I 1660 var det 55 futedømme, men i 1700 var talet redusert til 38. Då futedømma vart oppheva 21. juli 1894 var det 56 av dei. Futedømma var delte inn i herad.

Sjølv om futedømma forlengst er borte, lever denne inndelinga vidare som ei meir eller mindre veldefinert inndeling av Noreg i form av distrikt. Grensene for dei gamle futedømma er i nokre tilfelle samanfallande med dagens grenser for prosti eller tingrettdistrikt.

Dei truleg mest kjende futedømma i Noreg er dei tre futedømma som utgjer Møre og Romsdal fylkeSunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Striden mellom desse i ymse lokalpolitiske saker er kjende som fogderistriden.

Futedømme i Noreg endre

Denne lista gir inndelinga slik den var på slutten av 1800-talet.

Akershus amt endre

Bratsbergs amt endre

Buskeruds amt endre

Finmarkens amt endre

Hedemarkens amt endre

Jarlsberg og Larviks amt endre

Kristians amt endre

Lister og Mandals amt endre

Nedenes amt endre

Nordlands amt endre

Nordre Bergenhus amt endre

Nordre Trondhjems amt endre

Romsdals amt endre

Smaalenenes amt endre

Stavanger amt endre

Søndre Bergenhus amt endre

Søndre Trondhjems amt endre

Tromsø amt endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre