Søren Bloch Laache (31. januar 185411. mai 1941) var ein norsk lækjar frå Fet i Akershus, professor i medisin som var ein internasjonalt kjend forskar på blod. Han var far til Rolv Laache.

Søren Laache

Fødd31. januar 1854
Død11. mai 1941
Oslo
NasjonalitetNoreg
Områdemedisin, indremedisin
Yrkelege, intremedisinar, universitetslærar
InstitusjonarUniversitetet i Oslo

Laache var son til gardbrukar. Etter han vart cand.med. i 1877 fekk han omgåande stilling ved Rikshospitalet som forskar under professor Jacob Worm-Müller på Fysiologisk institutt. Frå 1881 forska Laache ved Patologisk institutt under leiing av professor Hjalmar Heiberg. Her la han i 1883 fram ei gransking om blodet som vekte internasjonal merksemd.

Åra 1833-86 var Laache reservelækjar ved Rikshospitalet, sidan 1887 overlækjar for avdeling B og med ansvar for undervisning. Til doktorgraden i medisin la han i 1890 fram ei avhandling om lungesekken. Han var 1891-95 dosent i patologi ved Universitetet i Oslo og frå 1896 professor i indremedisin same staden, ein posisjon han hadde til 1924. Frå 1898 hadde han òg stilling som overlækjar ved medisinsk avdeling A på Rikshospitalet.

Laache skreiv fleire bøker, særleg vart ei lærebok om urinanalyse utbreidd då ho vart omsett til mange språk. Han var elles 1884-92 redaktør for Norsk Magazin for Lægevidenskaben og 1898-1924 medlem av den permanente farmakopékommisjonen.

I 1898-1924 vart Laache slått til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Kjelder endre