Sørkapp fuglereservat

Sørkapp fuglereservat er eit fuglereservat oppretta ved forskrift av 1. juni 1973 i medhald av Svalbardlova. Reservatet omfattar Sørkappøya og øvrige øyar og skjer søraustover frå heilt sør på Svalbard.

Formålet med fredinga er å sikre eit viktig hekke- og opphaldsområde for fugl, spesielt ærfugl og gjæser. I tida 15. mai-15. august er all ferdsel, medrekna ferdsel på sjøen og landing med luftfartøy, forbode i fuglereservatet.

BakgrunnsstoffEndra