Saffir–Simpson-skalaen

Saffir–Simpson-skalaen er ein skala som vert nytta til å dele inn tropiske orkanar i grupper etter styrke.

Skalaen vart utvikla i 1969 av ingeniøren Herbert Saffir og meteorologen Bob Simpson, begge frå USA.

Type Kategori Sentertrykk
(hPa)
Vindsnøggleik
(m/s)
Tropisk orkan 5 <920 >69,0
Tropisk orkan 4 920-945 58,0-68,9
Tropisk orkan 3 945-965 49,5-57,9
Tropisk orkan 2 965-980 42,5-49,4
Tropisk orkan 1 >980 32,5-42,4
Tropisk storm TS - 17,5-32,4
Tropisk lågtrykk TD - <17,5

Kjelder endre