Salting

konserveringmetode

Salting er ein gammal metode for konservering av matvarer gjennom å tilsetja salt. Det finst tradisjonelt to metodar for å salta maten, tørrsalting og lakesalting. Salt verkar konserverande ved at det senkar vassaktiviteten i maten. Auken av salt i vatnet i maten vil auka det osmotiske trykket, noko som hemmar veksten av mikroorganismar og hemmar aktiviteten til visse enzym. I tillegg til den konserverande effekten sin vil salt òg påverka fargen i kjøt, forandra vassbindingsevna til matvara og påverka smaken.

Salting og tilreiing av fisk. Illustrasjon frå 1700-talet.

Salting blir brukt til å konservera mellom anna kjøtprodukt som spekepølse, og fiskeprodukt som klippfisk.

Tørrsalting endre

 
Tørrsalting. Lammeside i salt. Saltet trekkjer ut veske.

Tørrsalting går ut på å dekka overflata av matvara med salt og legga ho lagvis i ein behaldar med rikeleg med salt imellom.

Lakesalting endre

Ved lakesalting blir matvara enten lagt i ei blanding av salt og vatn til saltinnhaldet i maten blir korrekt eller saltlake blir injisert inn i matvara. Ei slik blanding av salt og vatn blir kalla saltlake.

Det finnast ulike typar sala ein kan bruka til salting av matvarer: Havsalt, steinsalt, vakuumsalt og lakesalt som har ulikt innhald av mineral.

Sjå òg endre

Kjelder endre

Litteratur endre

  • Hemmer m.fl. 2001. Næringsmiddellære. Råstoff-, produksjon- og ferdigvarekunnskap. Yrkeslitteratur as. ISBN 9788258404450