Konservering vil seie å forlenge tida eit produkt, særleg mat, held seg. For konservering av dyrefôr, sjå: Ensilering. Døme på konserveringsmåtar for mat er salting, sylting, røyking, luting, graving, tørking, og nyare metodar som vakuumpakking og hermetisering.

Ein nesten ekstrem metode blir brukt på Nordvestlandet og i Nord-Noreg på sei. Gammelsalta sei eller raudsei. Småsei blir lagt i tynner med salt og blir liggande i 3 til 5 år.

Spire Denne matartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.