Samfundet De Nio er eit svensk litterært akademi med ni medlemmer. Det blei stifta 14. februar 1913 i Stockholm etter Lotten von Kræmer sitt testamente, med føremål om å fremja litteratur, fred og kvinnesaken.[1]

Samfundet De Nio

Dei ni medlemmene i samfunnet blir valde på livstid, men kan til motsat frå medlemmer i Svenska Akademien trekka seg. Fire stolar er reserverte for kvinner og fire for menn. Stol 1, ordstyrarposten, tilhøyrer annankvar gong ein mann og ei kvinne. Ordstyraren sidan 1988 har vore Inge Jonsson.

Utgjevingar og prisar endre

I åra 1916–1925 og i 1930 gav samfunnet ut årboka Vår Tid. Frå 1938 til 1983 gav det ut Svensk litteraturtidsskrift. Sidan 2003 har dei gjeve ut Samfundet De Nios litterära kalender.

Samfundet De Nio delar ut desse litteraturprisane:

Medlemmer endre

Noverande:

Opphavlege medlemmer:

Kjelder endre

Fotnotar
  1. Lindorm, s. 245

Bakgrunnsstoff endre