Samisk Programråd

Samisk programråd er eit råd som har til oppgåve å vurdere og evaluere programtilboda til NRK Sápmi. Rådet kan også handsame klager frå publikum om program eller programtilbod. Leiaren i Samisk programråd sitt også i Kringkastingsrådet.

Medlemer i Sameradioens programråd for perioden 2013 - 2017:

  1. Katri Sarak Somby, Sirma - leder. Personleg vara: Ellen Cecilie Triumf
  2. Klemet Erland Hætta, Kautokeino. Personleg vara: Håkon Isak Vars
  3. Vidar Andersen, Tromsø. Personleg vara: Jens Petter Kåven
  4. Steinar Pedersen, Tana. Personleg vara: Robert Greiner
  5. May Jønsson Botnvik, Sunndalsøra. Personleg vara: Ann-Jorid Henriksen


Kjelder endre