Samlinga av Italia

Samlinga av Italia (italiensk Risorgimento, «gjenoppstrauminga») er den politiske og sosiale prosessen som førte til at dei forskjellige statane på den italienske halvøya vart samla til kongedømet Italia1800-talet og byrjinga av 1900-talet.

Samlinga av Italia med årstal for kva tid dei ulike tidlegare rika kom med.

Ein veit ikkje dei nøyaktige datoane for byrjinga og slutten av prosessen, men dei fleste reknar Wienerkongressen i 1815 som starten og slutten i 1871 etter den fransk-prøyssiske krigen. Det var derimot ei rørsle som var for samlinga alt før 1815, og dei siste statane vart ikkje innlemma i kongedømet før Saint-Germain-traktaten etter den første verdskrigen.

Kart over den italienske samlinga endre

Sjå òg endre