Saniteten i Sjøforsvaret

Saniteten i Sjøforsvaret har til oppgåve å sikre at liv og helse i Sjøforsvaret vert teken vare på. Vernepliktige akademisk befal (VAB): legar, tannlegar, veterinærar, farmasøytar og psykologar gjer fyrstegongsteneste i Saniteten i Sjøforsvaret.

KjelderEndra