Ein psykolog er ein person som har studert psykologi. I Noreg er «psykolog» ein beskytta tittel, for å kunne kalle seg psykolog må ein ha eksamen frå eit av profesjonsstudia i psykologi ved universiteta. Dette studiet er på seks år og inkluderer ei opplæring i generell psykologi, psykopatologi, terapi og ei sjølvstendig vitskapeleg oppgåve. Etter dette er det mogleg å spesialisere seg ved å i løpet av fem år følgje visse vidareutdanningskurs, skrive ein vitskapleg artikkel, og jobbe som psykolog.

Kjende psykologar endre