Segmentreseksjon eller segmentektomi er ein kirurgisk prosedyre for å fjerne delar av eit organ eller ein kjertel. Det omfattar somme gonger fjerninga av heile kroppsdelar, og blir då gjerne kalla amputasjon. Det kan òg brukast for å fjerne svulstar og kringliggjande vev. I lungekreft syner segmentreseksjon til delvis fjerning av ein lapp frå lunga. Reseksjonsmarginen er den ytre delen av det reseserte vevet; dette vevet blir prosedyremessig eksaminert for kreftceller av ein histopatolog eller patolog.

Spire Denne kirurgiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.