Koordinatar: 63°23′22.351″N 10°22′24.744″E

Selsbakk stasjon ligg på Dovrebanen i Trondheim, 6,4 km sør for Trondheim sentralstasjon. Stasjonen vart opna i 1890. Då Dovrebanen vart bygd om til normalspor i 1919, vart det bygd ein ny stasjonsbygning, og stasjonen vart flytta eit stykke nordover. Stasjonen har i dag berre lokaltrafikk med togstopp for lokaltoga til Røros. Stasjonen ligg ved eit kryssingsspor.

Selsbakk stasjon
Foto: Jan-Tore Egge (2009)

Kjelde Endra

Bakgrunnsstoff Endra

Førre stasjon     Jernbaneverket   Neste stasjon
Dovrebanen
Regionaltrafikk
26Røros - Trondheim S - Rotvoll