Sete i geologi

Eit sete er eit markert strandlinjehakk i ein fjellskråning.

Sete frå kvartær ved Tongue Point på New Zealand

I Noreg er dei mest kjende frå Østerdalen og tilgrensande dalføre, der dei er danna langs store, bredemde sjøar i samband med nedsmeltinga av innlandsisen etter siste istida.

KjelderEndra

  • Sete. (14. februar 2009). I Store norske leksikon. Henta 1. desember 2013 frå http://snl.no/sete.