Silvanus var ein av Jesu sytti disiplar. Silvanus talte Guds Ord saman med apostlane Peter og Paulus. Silvanus vart nemnd i Peters fyrste brev: «Med hjelp frå Silvanus, som eg held for ein påliteleg bror, sender eg dette vesle brevet eg har skrive for å setja mot i dykk og vitna om Guds sanne nåde. I den må de bli ståande.» (1 Pet. 5, 12).

Silvanus, Crescens og Silas av Jesu sytti displar. Silvanus og Silas er sannsynlegvis same person.

Silvanus vart biskop i Thessaloníki og der etter mykje liding for Gud døydde han som ein martyr.

Silvanus er sannsynlegvis same person som Silas, og somme omtalar desse to som eitt menneske.

Minnefestdagar for St. Silvanus endre

Kjelde endre